The Lausanne Project

Proje adını Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılan barış antlaşmalarının en uzun soluklusu olan 1923 Lozan Antlaşması’ndan alıyor. Programlarımız, araştırmacılara iki dünya savaşı arası dönemde Orta Doğu ve dünyanın geri kalanı arasındaki ilişkilere dair yaptıkları çalışmaları paylaşabilmeleri ve Lozan’ın mirasını derinlemesine inceleyebilmeleri için bir tartışma ortamı sunuyor. 

Lozan Barış Konferası’ndaki gelişmeleri günbegün öğrenmek için Lozan Günlüğünü takip edin.