Ozan Ozavci

Dr. Ozan Özavcı Utrecht Üniversitesi Tarih bölümünde öğretim üyesidir. ERC tarafından finanse edilen kitabı Dangerous Gifts: Imperialism, Security, and Civil Wars in the Levant, 1798-1864 (Oxford University Press, 2021)’nın yayınlanmasından sonra şu an Bloomsbury’den çıkacak üçüncü monografisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. İskoç diplomat Sir Robert Liston’un İstanbul’daki iki elçiliğini çalıştığı bu araştırmasında Özavcı, on dokuzuncu yüzyılda kapitülasyonlar ile barış arasındaki yakın ilişkiyi tartışmaktadır.

Jonathan Conlin

Jonathan Conlin Southampton Üniversitesi’nde Modern Tarih profesörüdür. İngiliz tarihi eğitimi almasının ardından Geç Osmanlı ve Orta Doğu tarihine ilgi duymaya başladı. Gulbenkian Biography Project (2012-17)’te baş araştırmacılık yapt. Bu projenin sonucunda yayınlanan Mr Five Per Cent: the Many Lives of Calouste Gulbenkian, The World’s Richest Man (Profile, 2019) başlıklı biyografi beş dilde yayınlandı ve 2020 senesinde BAC Wadsworth Prize for Business History’i kazandı. Bunların yanı sıra Osmanlı borçları, finansmanı ve petrol diplomasisi hakkında makaleleri yayınlandı.

Julia Secklehner

Dr. Julia Secklehner yirminci yüzyılın ilk yarısındaki Orta Avrupa modern sanatı ve görsel kültürü tarihi uzmanıdır ve şu an ERC tarafından finanse edilen ve Brno, Çekya’da bulunan Masaryk Üniversitesi bünyesinde gerçekleşen “Continuity / Rupture: Art and Architecture in Central Europe, 1918-1939 (CRAACE)” başlıklı projede çalışmaktadır. Macar sanatçılar Derso ve Kelen üzerine yazdığı bir bölümle TLP’nin derleme eserine katkıda bulunmanın yanı sıra Julia yayınlanacak çizgi romanımızın yapım aşamasını koordine edip Lozan Tarih Müzesi’ne yüzüncü yıl dönüm sergisine danışmanlık yapmaktadır.

Georgios Giannakopoulos

Dr. Georgios (Yorgos) Giannakopoulos Londra City Üniversitesi’nde modern tarih dersleri vermektedir. Aynı zamanda King’s College Londra’da Centre for Hellenic Studies’te misafir araştırmacı olarak bulunmaktadır. Araştırmalarında İngiltere ve Güneydoğu Avrupa’nın uluslararası ve entelektüel tarihine odaklanmaktadır. Bunun yanı sıra Georgios Global 2022 isimli bir projenin yürütücülüğünü de yapmaktadır. Bu proje Anadolu’daki Yunan-Türk karmaşasını 1920lerde Avrupa ve Ortadoğu’da yaşanan emperyal geçişlerin kapsamda ele almayı amaçlamaktadır.

Websitesi Danışmanı

Bryony Harris Utrecht Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansüstü öğrenciliği yaptı. Projenin web sitesinin hazırlanması ve yayınlanmasına katkıda bulunmanın yanı sıra Bağımsız İrlanda Cumhuriyeti’nin Lozan’a bakış açısı üzerine tez çalışmasında bulundu. Bryony lisans derecesini Oxford Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde aldıktan sonra yüksek lisansını Royal Holloway, Londra Üniversitesi’nde Viktoryen Sanat, Edebiyat ve Kültür üzerine tamamladı.

Proje Stajyeri

Sevde Bolat İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası Osmanlı Çalışmaları Doktora Programı’nda ikinci sınıf öğrencisidir. Lisans eğitimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Tarih ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde tamamladıktan sonra İbn Haldun Üniversitesi Türkiye Çalışmaları bölümünde yüksek lisans programına başladı. 2021 senesinde “Social Darwinism in Unionist Theory and Practice: The German Connection” başlıklı tezini tamamladı. Çalışma alanları Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Türkiye siyasetidir.

Proje Stajyeri

Patrick Boyle Southampton Üniversitesi’nde Tarih ve Felsefe öğrenimi gördü. Ardından aynı üniversitede 1918 – 1929 arası dönemde İşçi Partisine odaklanarak partinin Irak ve Hindistan’a emperyalist bakış açısının sonuçlarına odaklandığı teziyle Tarih bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Proje Stajyeri

Dimitris Mitsopoulos Selanik Aristotle Üniversitesi’nde Tarih ve Arkeoloji bölümlerini bitirdikten sonra Berlin’de bulunan Frei & Humboldt Üniversitesi’nde Global History bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Tez başlığı “Contraband Trade during WWI in Southeast Europe: The case of Thessaloniki: Local, Regional & Global Dimensions, 1913-1916” olan Dimitris’in çalışma alanları arasında Seferad Yahudileri, Doğu Akdeniz tarihi, Birinci Dünya Savaşı ve yirminci yüzyılın ilk yarısındaki yasa dışı transnasyonel ağlar bulunmaktadır.

Proje Stajyeri

Buse, Pittsburgh Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve tarih alanında lisans eğitimi alan ve aynı zamanda Rusya Doğu Avrupa Çalışmaları alanında sertifika alan bir lisans öğrencisidir. TLP’ye çevirilerde yardımcı olmanın yanı sıra, MEF Üniversitesi aracılığıyla akademik yardıma ihtiyacı olan Türk gençleri için İngilizce eğitmenliği yapmaktadır. Araştırma ilgi alanları Türkiye Cumhuriyetin kuruluşun ardındaki reformlar ve Yunan-Türk nüfus mübadelesidir.